Οι πιστοποιήσεις μας

Η ποιότητα των προϊόντων της "Καλογρίδης" πιστοποιείται από το Ινστιτούτο IFT του Rosenheim, ο πανευρωπαϊκός Οργανισμός - διαπιστευμένος διεθνώς σύμφωνα με το DIN EN ISO/9001 - για τη μέτρηση, την παρακολούθηση και την πιστοποίηση. Ο συγκεκριμένος έλεγχος εγγυάται για τις τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων καθώς και για την παρακολούθηση της ποιότητας τους ακόμα και μετά την χορήγηση της πιστοποίησης της οποίας προηγούνται δοκιμές και αξιολόγηση στα ερευνητικά εργαστήρια του Rosenheim.

(*) Οι πιστοποιήσεις αφορούν:
Μπαλκονόπορτες
Μπαλκονόπορτες με παντζούρι
Ξύλινα Παράθυρα
Εξώθυρες

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image