Εγγυήσεις

Όλα τα προϊόντα της "Ι. ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε" κατασκευάζονται εξολοκλήρου στο εργοστάσιο τηςεταιρείας και έχουν ελεγχθεί σχολαστικά έτσι ώστε η ποιότητα κατασκευής και η λειτουργία τους να είναι άριστη. Ηπαρούσα εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος και καλύπτει μόνο τον πρώτο αγοραστή - χρήστη. Επιπλέον, η εγγύηση καλύπτει ολόκληρη την παραγγελία που περιγράφεται στο αντίστοιχο τιμολόγιο πώλησης ή την απόδειξη λιανικής πώλησης.

Συγκεκριμένα, παρέχεται:

  • Εγγύηση 25 ετών για το ξύλινο μέρος των κατασκευών
  • Εγγύηση λειτουργικότητας του προϊόντος 10 ετών
  • Εγγύηση διάρκειας του βερνικιού, όπως αναγράφεται στο ημερολόγιο συντήρησης RSG.


  • Οι εγγυήσεις έχουν απόλυτη ισχύ όταν τα προϊόντα δεν αποτελούν ειδική κατασκευή. Η εγγύηση καλύπτει αποκλειστικά τα κατασκευαστικά ελαττώματα που επηρεάζουν την άρτια λειτουργία του κουφώματος και τη φθορά της βαφής (όταν υπερβαίνει τα μέγιστα αποδεκτά όρια).

    Η εγγύηση προβλέπει τη δωρεάν αντικατάσταση ή την επιδιόρθωση των ελαττωματικών εξαρτημάτων εκτός της χρέωσης ενός σταθερού ποσού για κλήση και παρέμβαση στην οικοδομή του πελάτη, σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο.

    Εξαιρούνται της εγγύησης οι ζημιές που προκαλούνται στα προϊόντα από μη σωστή ή μη ενδεδειγμένη χρήση τους, όπως από ακατάλληλη χρήση ή εκτός προδιαγραφών της χρήση των επιμέρους εξαρτημάτων (μηχανισμών), από απρόβλεπτες αιτίες ανωτέρας βίας ή φυσικές καταστροφές (σεισμό ή πυρκαγιά κλπ), από γεγονότα που μπορούν να συμβούν μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης από τους τεχνικούς της εταιρείας και από ειδικές κλιματολογικές συνθήκες ή έκθεση σε έντονα διαβρωτικά φυσικά περιβάλλοντα όπως: ζώνες μέχρι 200μ. από τη θάλασσα ή σε υψόμετρο άνω των 2000μ.


    Κατεβάστε το έντυπό μας με συμβουλές συντήρησης και την εγγύηση σε μορφή .pdf